Kolejne kadry z Mazowieckiego Spotkania Fotograficznego

Kinga
Jolanta
Natalia
Natalia
Kinga